Sveriges lantbruksuniversitet

Skog

Skogen är vårt gröna guld och ryggraden i Sveriges ekonomi. Den försörjer oss på många sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper till tidningar och böcker, men också kemiska produkter och förnybara biobränslen som ersätter fossil olja. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. 

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Forest and Landscape

Forest and Landscape

Vill du vara med och påverka i frågor som gäller skogen och landskapet? Det här nya programmet tar ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom kombination av olika perspektiv på miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.

Euroforester

Euroforester - masterprogram

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv.

Forest Ecology and Sustainable Management

Forest Ecology and Sustainable Management

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi.

Skogsbruk med många mål

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål är en unik utbildning där du lär dig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet ger dig en bred kunskap om skogens olika användningsområden.

Publicerad: 10 november 2020 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…