Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedel

Livets minsta beståndsdelar och organismer påverkar oss människor i större utsträckning än du kanske vet om. 

När vissa mikroorganismer i fil och yoghurt kan göra oss friskare och stärka vårt immunförsvar, kan andra göra oss sjuka. Och helt andra organismer kan användas för att tillverka till exempel biogas som används till bilbränsle.

Livsmedelsprogrammet

Maten vi äter ska vara god, nyttig och säker, men den ska även vara producerad på ett hållbart sätt. Vill du veta vad som påverkar matens kvalitet under hela livsmedelskedjan - från produktionen av råvaran fram till den slutliga produkten? Då är agronom livsmedel rätt utbildning för dig.

Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel - masterprogram

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

Food and Landscape

Food and Landscape

Framtidens hållbara perspektiv på mat och livsmedel bygger på en förståelse för var maten kommer ifrån och hur kulturella värderingar formar våra matval.

Hållbara livsmedelssystem

Sustainable food systems är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på hållbar utveckling inom hela livscykeln för mat, inklusive primärproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion.

Publicerad: 10 november 2020 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…