Systematiska översikter

Senast ändrad: 07 januari 2021
Stort rött vagnshjul, foto.

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. Biblioteket kan hjälpa dig med din systematiska översikt. Kontakta oss, eller besök vår öppna resurs i Canvas, SLU Hub for systematic Reviews.

En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i den publicerade artikeln eller rapporten.

Man söker alltid i flera databaser, med sökstrategier som är inriktade på hög sensitivitet och med i förväg fastställda urvalskriterier. Det finns flera internationella standarder, till exempel PRISMA.

Systematiska översikter är en grundläggande och väletablerad del av evidensbaserad medicin (Cochrane ), men används mer och mer även inom andra ämnesområden, se till exempel CEE och Mistra EviEM (ekologi och miljövetenskap), 3ie (internationell utveckling) och Campbell (samhällsvetenskap).

Öppen resurs för systematiska översikter

Vill du veta mer om metoder och resurser kan du läsa mer i vår öppna resurs i lärplattformen Canvas:

Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade när det gäller metoder och verktyg inom området. Vi träffar dig gärna och diskuterar hur systematiska översikter kan användas för din forskningsfråga!

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE