Bibliometri

Bibliometri är en samling metoder för kvantitativ analys av publikationer och citeringar, som används till exempel vid utvärdering, uppföljning och medelsfördelning.

Loading…