Finansiärer ställer krav på OA

Senast ändrad: 20 november 2020
Datorer och människofigurer länkade med svarta streck, som ett spindelnät, illustration.

Både svenska och internationella forskningsfinansiärer kräver idag att forskarna ska publicera sig open access för att få finansiering. Tanken är att resultaten från offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgänglig. Allt fler finansiärer kräver också open access till forskningsdata.

Viktiga forskningsfinansiärer för SLU med krav på OA-publicering:

SHERPA/JULIET kan du söka efter internationella forskningsfinansiärer och se vad de har för villkor för open access. Du kan även hitta värdefull information via OpenAIRE.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se