Så publicerar du open access

Senast ändrad: 04 februari 2021
Upplåst rostigt hänglås, foto.

Det finns i huvudsak två sätt att publicera sina resultat open access. Antingen direkt i en open access-tidskrift eller genom parallellpublicering. De huvudsakliga metoderna för open access-publicering beskrivs internationellt med begreppen "gold" och "green".

Publicera i en open access-tidskrift (gold)

Open access-förlag tar vanligen ut en publiceringsavgift, men sedan är artikeln fri för alla att läsa. Du som är författare behåller dessutom upphovsrätten till ditt material.

Det finns ett stort antal fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade (peer reviewed), vetenskapliga OA-tidskrifter att publicera sig i. Idag finns det över 10 000 kvalitetsgranskade OA-tidskrifter i databasen Directory of Open Access Journals (DOAJ) som kan användas för att hitta en lämplig tidskrift. Som forskare vid SLU får du rabatter på publiceringsavgifter för open access-artiklar hos andra förlag.

Publicera open access i SLU:s publikationsdatabas (green)

Genom att publicera ditt accepterade och referee-granskade manuskript i publikationsdatabasen blir din artikel tillgänglig för alla. Detta kallas parallellpublicering och görs enkelt vid registrering i SLUpub.

Oftast kan du publicera en accepterad version av artikeln som förlaget granskat, den så kallade författarutgåvan, som saknar förlagets formateringar, logotyp och paginering. Om du inte sparat rätt version lokalt kan du ofta hitta rätt version via tidskriftens förlagssystem. Open Access Button har tagit fram guider för hur du via dessa system kan få tag i ditt accepterade manuskript (sorterade efter system och förlag). För att kontrollera förlagens regler för parallellpublicering kan du använda databasen SHERPA/RoMEO.

Efter att du laddat upp din artikel i publikationsdatabasen kontrollerar biblioteket förlagets regler för parallellpublicering samt undersöker eventuella embargon och lägger till universitetets försättsblad innan artikeln görs fritt tillgänglig. Texten blir inte tillgänglig online förrän embargotiden gått ut. 

Publicera open access i traditionella tidskrifter (hybrid)

Det finns ytterligare en väg att publicera open access som brukar kallas Hybrid Open Access. Det innebär att en författare har möjlighet att betala för att en enskild artikel, som ingår i en för övrigt låst tidskrift, blir fritt tillgänglig.

SLU har ingått flera avtal med förlag vilka innebär att du som författare inte behöver stå för avgiften. Istället betalar universitetet.

Undvik oseriösa tidskrifter och förlag

Eftersom OA-tidskrifter och förlag täcker sina kostnader genom publiceringsavgifter har det dykt upp oseriösa aktörer, så kallade predatory publishers, på tidskriftsmarknaden. Affärsidén för dessa förlag är att publicera så mycket som möjligt så snabbt som möjligt oftast helt i avsaknad av peer-review samtidigt som de tar betalt. Att publicera med sådana förlag ger dig som forskare inga akademiska fördelar och utarmar det vetenskapliga systemet.

För att kontrollera om en OA-tidskrift är seriös kan du undersöka om tidskriften listas i DOAJ eller är medlem i OASPA eller följer COPEs riktlinjer, via respektive organisations webbplats. Inkludering i någon av dessa kan ses som en garant för tillförlitlighet och kvalitet. Du kan också besöka thinkchecksubmit.org för en utförligare guide för utvärdering av tidskrifter.

SLU-biblioteket prenumererar också på en så kallad svartlista – Cabells Blacklist – som kan hjälpa dig att utvärdera om en tidskrift är tillförlitlig eller inte.

Ofta skickar oseriösa förlag ut erbjudanden via e-post till en stor mängd forskare, inte minst till doktorander och nydisputerade som kan tänkas vara extra ivriga att publicera sig. Nedan listas några  saker att fundera på om du får ett erbjudande:

  • Vad hittar du om förlaget på internet? Hittar du sidor eller bloggar som varnar för det?
  • Vilken information finns på förlagets egen webbplats? Finns några kontaktuppgifter? Är det tydligt var förlaget finns? Finns uppgifter om redaktionen? Vilka personer och institutioner har tidigare publicerat sig med förlaget?
  • Hur är erbjudandet skrivet? Dålig engelska, stavfel etc är förstås varningstecken.
  • Prata med dina kollegor – har flera fått samma erbjudande om att publicera sig eller ingå i redaktion?
  • Om du går vidare med ett mindre känt förlag: läs villkoren i publiceringsavtalet mycket noga, så att du är säker på vad du skriver under på.
  • Pieta Eklund, Högskolan i Borås, har skrivit en utförlig guide som hjälper dig bedöma förlag och tidskrifter: Open Access och tveksamma förlag.

Du kan naturligtvis också höra av dig till SLU-biblioteket för råd!

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se