Dina publikationers synlighet

Senast ändrad: 13 januari 2021
En vit blomma bland många andra lila, foto.

Det finns flera saker du kan göra för att öka synligheten för dina publikationer så att de blir funna, lästa, använda och citerade.

Ange universitetets namn korrekt 

För att du och din forskning ska synas och SLU:s vetenskapliga produktion ska representeras korrekt i bibliometriska analyser är det viktigt att alla vid SLU anger sin hemhörighet på ett korrekt och enhetligt sätt.

Enligt rektorsbeslut ska universitetets namn vid publicering vara Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet för publikationer på svenska). Förutom namnet på universitetet är det viktigt hur hela adressen skrivs och vad den innehåller.

Skriv ditt namn konsekvent 

Var konsekvent och skriv alltid ditt namn likadant. Fundera på att använda fler initialer om du har ett vanligt namn. Om du har dubbla efternamn, använd bindestreck.

Registrera dig för författaridentifikatorer

Det kan bli svårt att hitta alla dina publikationer om du har publicerat under flera olika namnvarianter eller om ditt namn blivit tolkat på olika sätt. Ett exempel på detta är att dubbla efternamn utan bindestreck, till exempel: Anders Berg Webber som kan registreras antingen som Berg A eller Webber AB i referensdatabaser.

Författaridentifikatorer används för att identifiera dig som forskare och om du knyter alla dina publikationer till ett sådant ID kommer de att återfinnas lättare. Exempel på författarindikatorer är ORCID och ResearcherID.

Sökbara titlar och abstracts

Försök att inkludera relevanta termer i titlar och abstracts och välj nyckelord som är vanligt förekommande inom ditt ämne. 

När man söker i referensdatabaser är det vanligt att söka inom titel, abstract och nyckelord, men många begränsar sin sökning till att gälla endast titlar. Därför kan det vara bra att nämna viktiga begrepp redan i titeln. 

Begrepp som nämnts i titel, abstract eller nyckelord kommer att påverka hur högt upp i träfflistorna du syns i de databaser som sorterar utifrån relevans, exempelvis Google.

Närvaro på många forum

Var synlig med dina publikationer och din profil på många olika forum. Exempelvis genom att parallellpublicera din publikation när du registrerar den i SLU:s publiceringdatabas SLUpub, eller genom vetenskapliga publiceringsplattformar som F1000Research och andra nätverk för forskare. Det kan resultera i kontakter med potentiella samarbetspartners och fler citeringar. Det sprider även din forskning till en bredare publik och genererar ytterligare uppmärksamhet genom altmetri. På samma sätt ökar det synligheten för SLU.

Nätverk för forskare

Exempel på sociala nätverk speciellt inriktade på forskare och forskningspublikationer är ResearchGate och Academia.edu. De är plattformar skapade av och för forskare som vill kommunicera omkring sin forskning. Du kan skapa en egen profil, ladda upp publikationer, följa andra forskare, ställa frågor eller skriva egna inlägg. Tänk på att beakta vilka kopieringsrättigheter du har innan du laddar upp dina publikationer!

Sociala medier

Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram är välanvända sociala medier där du kan delta, läsa och orientera dig och även göra dig själv och din verksamhet känd. Ett bra exempel från SLU är Naturens kalender, som aktivt använder sig av Facebook, Twitter och Instagram

Bibliometriska aspekter

  • Om du maximerar din och dina publikationers synlighet finns det större chans att publikationerna blir funna, lästa, använda och citerade.
  • Korrekt universitetsadress, konsekvent användning av namn och författaridentifikatorer säkerställer att dina publikationer blir medräknade på ett korrekt sätt i bibliometriska analyser.
  • Om du registrerar dina publikationer i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) blir de inkluderade i bibliometriska analyser som görs vid SLU och på nationell nivå (baserat på data från SwePub för analys och bibliometri). 
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se