Publicera strategiskt

Genom att publicera strategiskt kan du maximera dina publikationers synlighet och på det sättet öka deras möjlighet att bli citerade. Andra vinster är ett större kontaktnät och möjligheten att själv kontrollera hur du och din forskning presenteras.

Loading…