Så anger du affiliering till SLU vid publicering

Senast ändrad: 20 november 2020

En korrekt affiliering är viktigt för att dina publikationer ska återfinnas och kopplas till SLU och din institution i databaser och bibliometriska analyser såsom utvärderingar och medelsfördelning. På den här sidan finns exempel på hur din SLU-tillhörighet ska anges.

Universitetets namn

 • Universitetets namn ska vara Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet för publikationer på svenska).  
 • Förkortningen ”SLU” ska inte användas.

Så här skrivs en fullständig affiliering

Skriv den fullständiga adressen enligt något av de två exemplen nedan (delarna markerade i fetstil är obligatoriska).  

 • Department name, eventuell ytterligare bestämning, Swedish University of Agricultural Sciences, institutionens postadress med box- och postnummer, Sweden  
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Department name, eventuell ytterligare bestämning, institutionens postadress med box och postnummer, Sweden  

”Eventuell ytterligare bestämning” kan användas för att ange avdelningsnamn eller centrumbildning och liknande som bygger på samverkan. 

SLU exempel på adresser som fungerar bra

Beroende på var du publicerar din publikation kan det finnas olika regler för vad som ska anges och i vilken ordning. Nedan finns tre exempel på adresser som fungerar bra (delarna markerade i fetstil är obligatoriska):

 • Department of Crop Production Ecology, Linnean Centre for Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Umeå Plant Science Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, 901 83 Umeå, Sweden
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Institute of Freshwater Research, Stångholmsvägen 2, SE-178 93 Drottningholm, Sweden

Flera affilieringar anges endast när du har flera anställningar

Flera affilieringar (flera separata adresser) används endast då anställning finns på de adresser som anges och den publicerade forskningen har bedrivits inom ramen för dessa anställningar.

Korrekt affiliering är viktigt av flera anledningar

 • För att kunna identifiera ett universitets publicering genom att söka fram denna utifrån författarnas i adressen angivna affiliering. Detta används av internationella och nationella aktörer för att skapa underlag till bibliometriska analyser.
 • I SLU:s publikationsdatabas SLUpub kopplas publikationen till institutionen. I bibliotekets valideringsarbete utgör författarens angivna adress i publikationen underlag för denna koppling.  
 • För att citeringsdatabaser ska kunna identifiera en organisations publicering. T.ex. Web of Science och Scopus sammanför en organisations publicering för att underlätta för användare av databasen att återfinna publikationer. Användning av Swedish University of Agricultural Sciences säkerställer att publikationen kommer med i dessa sammanhang.
 • Det är också viktigt att ange landet i adressen eftersom det är ett kriterium som används då publikationer identifieras för en organisation i Web of Science.
Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE