Arkivera och publicera forsknings- och miljöanalysdata

Vi som jobbar inom Data Curation Unit bistår dig, som forskar eller är verksamma inom miljöanalys, i att publicera och arkivera forsknings- och miljöanalysdata, genom utbildning och support.

Se vår engelska webb för mer utförlig information om processen i datahantering.

Publicerad: 17 november 2020 - Sidansvarig: dcu@slu.se
Loading…