Beställ ISBN

Senast ändrad: 05 oktober 2020

Att ge publikationer ISBN-nummer är ett sätt att identifiera publikationer inom olika typer av utgivning. Numren tillämpas internationellt. Ansök här om ISBN till doktorsavhandling, licentiatavhandling, bok eller rapport.

ISBN-nummer (International Standard Booknumber) tilldelas enskilda böcker (monografier) och självständiga delar i en monografiserie med egen titel. Vid SLU behövs ISBN-nummer för doktors-, och licentiatavhandlingar, vissa enskilda rapporter och böcker samt vissa delar i rapportserier. För publikationer som ges ut i både tryckt och elektronisk form tilldelas ett ISBN till vardera versionen.

Författare

Publikation

För rapporter och licentiatavhandlingar som ingår i en serie:

OBS! För doktorsavhandlingar skickar biblioteket ditt delnummer i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae tillsammans med ditt ISBN.

Publiceras i elektronisk version: *
Publiceras i tryckt version: *
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.*
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se