Dokumentmallar för SLU-publikationer

Senast ändrad: 09 november 2020
Uppslagen bärbar dator med uppslagen bok inuti, foto.

På den här sidan hittar du dokumentmallar i word för SLU-publikationer. Mallarna är varumärkesanpassade och uppdaterade i början på 2020. Du hittar även information och hjälp kring hur du använder mallarna.

Doktors- och licentiatavhandling

Paketet med dokumentmallar innehåller:

  • Texten i kappan/inlagan
  • Spikblad
  • Errata
  • Baksidestext (gäller enbart doktorsavhandling). Framsidan utformar tryckeriet.
  • Mall för artiklar med tillhörande instruktion

Studentarbete/Självständigt arbete

Rapport

Rapportmallen fungerar på samma sätt som uppsatsmallen för studenter och du kan därför använda instruktionerna för uppsatsmallen. För dig som föredrar att arbeta i InDesign finns en varumärkesanpassad rapportmall framtagen av SLU-kommunikation.

Tidigare versioner av mallarna och andra program

För dig som använder en tidigare version av SLU-bibliotekets dokumentmallar

Ovanstående mallar lanserades i början av 2020 och rekommenderas. De är varumärkesanpassade och förenklade ur användarsynpunkt. Men om du redan börjat arbeta i en tidigare version finns mallarna med instruktioner här:

Doktorsavhandling

Licentiatavhandling

Rapport

Instruktioner för de tidigare wordmallarna

Använda andra program än Microsoft Word för avhandlingen

LaTeX

För dig som hellre skriver i LaTeX, finns det en LaTeX-mall för SLU-avhandlingar. Mallen är skapad av Rob Hart och uppdaterades i januari 2020. 

Andra program

Det är också möjligt att använda något annat ordbehandlingsprogram eller ett layout-program. Då måste du själv göra inställningar och formateringar i dokumentet utfirån formaten du hittar i avhandlingsmallen. Det är särskilt viktigt att inställningen för pappersstorleken blir korrekt.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se