Publicera studentarbete (administratörer)

Senast ändrad: 04 februari 2021
Två studenter arbetar i ett laboratorium, foto.

Studentarbeten publiceras av institutionens administratör. Studenten ansvarar för formatering av rapporten och kursledaren ansvarar för att administratören får den godkända versionen av arbetet.

Här finns en guide för administratörer som publicerar studentarbeten i Epsilon. 

1. Registrera dig och logga in i Epsilon (endast administratörer gör detta)

 • Klicka på länken Skapa konto. Skriv in din SLU-epost adress samt välj ett personligt användarnamn och lösenord. Använd inte bokstäverna å, ä, ö. 
 • Till din e-post adress skickas ett mejl med en länk. (ibland kan dessa mejl sorteras som skräppost.) 
 • Klicka på länken i mejlet för att gå vidare och aktivera ditt lösenord. Du blir då också inloggad i systemet för första gången.

2. Välj godkänd fil

 • Viktigt att du har den sista och godkända versionen av arbetet.

3. Mata in studentarbetet i Epsilon

 • Logga in i Epsilon.
 • För att starta en ny inmatning, klicka på Publicera nytt dokument. Om du har många arbeten av samma typ kan det vara en bra idé att skapa en mall som du kan använda för att spara tid. Kontakta biblioteket för hjälp med att skapa mallar.
 • Ange vilken nivå arbetet är skrivet på. För att gå vidare klickar du på Nästa sida.
 • Klicka på Välj fil/Browse för att söka fram rätt fil. Observera att det arbete du laddar upp måste vara i en enda sammanhängande fil i pdf-format och måste vara den slutgiltiga versionen av studentens godkända arbete. Filnamnet ska ha formen efternamn_förnamninitial_datum och åäö ska inte finnas med. Exempel: hallberg_a_140114.pdf för Åsa Hällbergs studentarbete som deponeras i Epsilon den 14 januari 2014.
 • Uppladdningen sker automatiskt i de flesta webbläsare. Vänta tills uppladdningen är klar och klicka därefter på Nästa sida.
 • Kontrollera att det står pdf vid Filformat. Ändra om det behövs. Du har också möjlighet att lägga till information om filen, t.ex. eventuell embargotid. Klicka i så fall på Visa val och lägg till informationen. Klicka sedan på Nästa sida.
 • Nästa sida har ett antal fält för information om arbetet. Fälten med stjärna är obligatoriska. Det finns hjälptexter vid varje fält för mer information och exempel. När du är klar klickar du på Nästa sida.
 • Ämne. Välj minst en ämneskategori som beskriver dokumentets innehåll. Du hittar underkategorier genom att klicka på plustecknet till vänster om ett ämne och lägger till ämnen genom att klicka på knappen Lägg till. Klicka sedan på Nästa sida.
 • På sista sidan kan du skicka in din inmatning genom att klicka på Deponera dokument nu. Om du istället vill vänta så klickar du på Spara till senare. Vill du då ändra något så klickar du på Redigera posten, gör ändringarna och deponerar sedan dokumentet.
 • Efter inmatningen hamnar studentens arbete i bibliotekets redigeringskö och är endast åtkomligt för bibliotekets personal. Inmatningen kontrolleras och kompletteras innan den blir tillgänglig online, detta kan ta ett par arbetsdagar. Om du har frågor eller behöver korrigera något efter deponeringen, kontakta biblioteket.
 • Observera att filer som blivit tillgängliga online i Epsilon endast byts ut i undantagsfall. Se Utbildningshandboken för mer information. Errata kan publiceras om det behövs.

Upphovsrätt och studentarbeten

Godkända självständiga arbeten ska publiceras i SLU:s elektroniska publiceringsverktyg (Epsilon), såsom anges i Utbildningshandboken.

Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver godkänna publiceringen. I den nya mallen för studentarbeten finns därför möjlighet för studenten att välja om arbetet ska publiceras eller inte.

 • Om studenten kryssar i Ja, så kommer fulltexten (pdf-filen) och metadata bli synliga, sökbara och möjliga att läsa och ladda ned för alla på internet.
 • Om studenten kryssar i Nej, kommer endast metadata och abstract bli synliga och sökbara.

Arbetet ska oavsett detta skickas till Epsilon så att fulltexten (pdf-filen) kan arkiveras elektroniskt, i enlighet med Arkivlagen. Epsilon har policies för data, innehåll och bevarande.

E-arkivering av studentarbeten

Studentarbeten som publicerats i Epsilon förs automatiskt över för e-arkivering i SLU:s centrala e-arkivsystem från och med höstterminen 2018. Därmed är det inte längre nödvändigt att skriva ut dem på papper för arkivering.

För mer information kontakta Karl Pettersson (arkivarie dokumentationsenheten) eller Renata Arovelius (chefsarkivarie dokumentationsenheten).

Regler för tidsembargo på studentarbeten

 • Upp till 12 månader: Undantagsvis kan publiceringen fördröjas i 12 månader, vilket beslutas inom respektive institution.
 • Över 12 månader: Vid särskilda skäl kan publiceringen fördröjas utöver 12 månader. I sådana fall fördröjs publiceringen successivt, 6 månader i taget, tills ändamålet som är grund till publiceringsfördröjningen är uppnått. Publiceringsfördröjning utöver 12 månader kräver särskilt beslut inom respektive fakultet. 

Skicka in beslut om läsningsembargo för examensarbete (inskannad kopia eller mejl) till biblioteket@slu.se. Ange orsak/bakgrund till embargot, studentens namn samt arbetets titel. Lägg in arbetet som vanligt i Epsilon och ställ in datum för embargotiden. Information om arbetet blir då synlig direkt, men själva filen kan inte öppnas förrän tiden löpt ut.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se