Registrera och publicera

Allt som forskare publicerar vid SLU ska registreras i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Vid registreringen kan du även välja att göra din publikation öppet tillgänglig. SLUpub används bland annat för intern uppföljning och medelstilldelning, leverans av publikationsdata till nationella system och gör det enkelt att visa upp SLU:s forskning på webben.

Loading…