EndNote

Senast ändrad: 01 juli 2020
Händer skriver på bärbar dator.

EndNote är ett referenshanteringsprogram. Det finns stilfiler (kallas output styles i EndNote) som formaterar referenser enligt SLU:s Harvard-stil. På den här sidan har vi samlat information om installation, stilfiler och hur du använder programmet.

SLU har en campuslicens för EndNote och det finns installerat på alla campusdatorer. Kontakta SLU:s IT-stöd för att få programmet installerat på din dator. 

Funktioner i EndNote:

  • Stora möjligheter att organisera ditt bibliotek genom att skapa grupper samt anpassade fält för referenser och publikationstyper
  • Bra stöd för stilfiler för olika vetenskapliga tidskrifter och möjlighet att själv redigera befintliga stilfiler eller skapa egna
  • Söka i databaser samt söka efter och lägga till PDF:er direkt i EndNote
  • Inbyggd PDF-läsare

Om du har EndNote desktop installerat på din dator, måste du synkronisera ditt bibliotek mot det webbaserade EndNote Online om du vill dela ditt bibliotek med andra. Du kan använda samma inloggningsuppgifter som du har till Web of Science. Du kan också ladda ner referenser till EndNote Online på valfri dator och synkronisera mot EndNote desktop.

Om du inte har EndNote desktop installerat kan du ändå använda EndNote Online (kallas då EndNote Basic), men med begränsad funktionalitet. Du har begränsat lagringsutrymme och begränsad tillgång till stilfiler, samt kan inte använda SLU:s Harvard-stil.

Hur du kommer igång med EndNote

EndNote är ett komplext program med många funktioner, vilket gör att det kan vara lite svårt att komma igång med. Här är några guider för hur du kommer igång med EndNote, samt om du stöter på problem:

Stilfiler EndNote

Med hjälp av SLU:s stilfiler (output styles) för EndNote kan du enkelt formatera din referenslista enligt SLU:s Harvardstil för avhandlingar och uppsatser. Det finns en stilfil på svenska och en på engelska.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se