Skriva referenser

När du ska skriva ditt examensarbete eller någon annan skriftlig uppgift är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt. 

Två studenter studerar sittandes i en soffa i SLU-biblioteket, Umeå.

Därför ska du referera korrekt

  • Det akademiska skrivandet bygger till stor del på tidigare forskning som gjorts inom ämnet och det är utifrån denna som du sedan resonerar och drar egna slutsatser.
  • Om du använder andras tankar och idéer, utan att ange varifrån du fått det, räknas det som plagiat och är inte tillåtet.
  • Akademisk hederlighet - man ger erkännande till andras arbeten.
  • Den som läser din text kanske blir nyfiken och vill fördjupa sig i ämnet och ska då på ett enkelt sätt kunna hitta tillbaka till de källor du använt.
Loading…