Sök digitala kartor och geodata

Som student eller forskare har du tillgång till digitala kartor och geodata från en rad olika myndigheter samt Lantmäteriets historiska kartor från 1600-talet och framåt.

Karta över de nordiska länderna, illustration.

Digitala kartor och geodata

Via SLU:s neddladningstjänst GET kan du ladda ner geodata från en rad myndigheter, t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg, jord och grundvatten från SGU samt statistik från SCB.

Support och användarvillkor för digitala kartor och geodata

Gammal karta med tillhörande text, illustration.

Historiska kartor

Tjänsten Historiska kartor från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon kartor över Sverige från perioden 1630-1978. Här hittar du bl.a. geometriska uppmätningar, storskiften, laga skiften, sockenkartor, häradskartor och ekonomiska kartor.

Support och användarvillkor för Historiska kartor

Enkel världskarta, illustration.

Andra digitala karttjänster

KartSök och ortnamn från Lantmäteriet
Lantmäteriets egen karttjänst med möjlighet att välja olika kartserier, skalriktiga flygbilder (ortofoton) och terrängskuggning samt att söka på ortnamn. Tjänsten ger enklare åtkomst till kartorna än att använda ett GIS-program och det finns en utskriftsfunktion. Samma villkor för publicering gäller som när du laddar ner kartor via GET.

Storskaliga kartor från 1630-1655
I Riksarkivets databas finns Sveriges äldsta storskaliga kartor. Kontakta Riksarkivet för tillstånd att använda kartbilderna.

OpenStreetMap
OpenStreetMap är en världskarta som bygger på öppna data och är fri att använda så länge du anger OpenStreetMap som källa.

Publicerad: 04 januari 2021 - Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se
Loading…