Om SLU:s webbplatser

Senast ändrad: 19 januari 2021

SLU:s webbplatser består av

Navigering

På SLU:s webbplats navigerar du med hjälp av menyn i sidhuvudet, via knappar och puffar på start- och ingångssidor eller via länkar i sidfoten. För att röra dig mellan webbplatserna följer du länkarna i sidhuvudet. Via länkstigen kan du alltid se var du befinner dig i navigationsstrukturen.

Lyssna på innehållet

Du kan få information på webbplatsen uppläst utan att du själv behöver installera något program på din dator. En lyssna-länk finns i anslutning till rubriken på de flesta sidor.

Du kan styra läsningen genom att pausa, stoppa eller justera volymen. Om du bara vill ha en viss del av en text uppläst, markerar du den delen av texten, och klickar på lyssnasymbolen.

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda SLU:s webbplatser, oavsett plattform och eventuella hjälpmedel. Vi vet dock att det finns problem med tillgänglighet på våra webbplatser.

Här berättar vi om hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Hör av dig om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Vi svarar normalt inom två vardagar.

E-post: webbredaktionen@slu.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för tillsyn av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

SLU:s webbplatser är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Följande innehåll på webbplatserna är inte tillgängligt:

 • Vissa äldre innehållsbärande bilder saknar textalternativ. 
 • Videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet. 
 • Vissa videor saknar undertextning. 
 • Många videor saknar syntolkningsalternativ. 
 • Direktsändningar textas inte. 
 • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. 
 • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​
 • Många av våra pdf:er är inte tillgängliga.
 • På SLU:s webbplatser finns system och tjänster som brister i tillgänglighet.
 • Webbplatsen använder javascript för att förbättra användarupplevelsen (vid exempelvis enklare animeringar). Viktiga funktioner ska fungera även utan javascript påslaget.
 • Mobilmenyn fungerar dåligt för vissa mobiltelefoner.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatserna. Senaste bedömningen gjordes 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 18 september 2020.

Ansvar

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för innehåll, struktur och design på webbplatserna. Avdelningen för lärande och digitalisering ansvarar för studentwebben. Administrativa enheter, fakulteter, institutioner, centrumbildningar etcetera ansvarar själva för egna delwebbplatsers/webbsidors innehåll. På sidan ska det finnas en uppgift om vem man kan kontakta vid frågor och en uppgift om när sidan senast är ändrad.

Verksamheter som är knutna till SLU men inte ligger inom universitetets webbplats (till exempel centrumbildningar) kan ha en annan grafisk utformning och andra ansvarsförhållanden.

Användning av kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

På vissa delar av SLU:s webbplatser används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner (beställning av material etcetera). Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbplatserna. Ingen personligt identifierbar information om besökaren, som e-post eller namn, lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsens webbplats finns ytterligare information om kakor.

SLU använder Google Analytics som verktyg för att se vad besökarna gör på webbplatsen. Det innebär att GA samlar in och anlyserar data från vår webbplats. Vi har funtionen Advertising Features påslagen. Du kan styra vilken information som delas via din enhet när du besöker eller interagerar med vår webbplats:

Behandling av personuppgifter

SLU behandlar personuppgifter som samlas in genom våra webbplatser. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna är SLU:s integritets- och dataskyddsfunktion.

SLU behandlar dina personuppgifter när du till exempel anmäler dig till en utbildning, konferens eller andra evenemang som SLU arrangerar, söker en ledig tjänst eller kontaktar SLU av någon annan anledning. SLU lagrar informationen för att kunna administrera och följa upp ärendet om det krävs.

Upphovsrätt

Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda texter eller bilder från webbplatsen. Den som önskar kontakt med någon av våra fotografer eller vill köpa rätten att utnyttja bilder eller texter från våra webbplatser kan kontakta webbredaktionen@slu.se.

Nyhetstexter och pressmaterial publicerade på webbplatserna får citeras och vidareförmedlas med angiven källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan skada universitetet. Inte heller får webbplatsens design kopieras och användas i andra syften. 

Webbplatserna arkiveras två gånger per år

I början av varje termin tas en fullständig kopia av våra webbplatser. 

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se