Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtförädling

Vi undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på hortikulturella grödor och jordbruksgrödor med målet att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, en hållbar miljö och en förbättrad hälsa hos människor. Vår vision är att vårt arbete ska utgöra ett betydande bidrag till en effektiv och hållbar produktion av mat, foder och industriella produkter baserade på växter.

Vi har aktiva förädlingsprogram på äpple, potatis, åkerböna, svart vinbär och havtorn som riktar sig mot norra Europa. Förberedande forskning för växtförädling (pre-breeding) utförs på sädesslag, baljväxter, energi- och oljegrödor samt frukt och bär. Denna forskning omfattar även domesticering av arter med hög potential för användning till livsmedel och andra produkter. Vår forskning inriktar sig också på användandet av växtresurser genom att undersöka omfattningen av matsvinn i primärproduktionen, studera grödor med bioaktiva ämnen som bidrar till ökad hälsa hos människor och att utveckla livsmedelsprodukter och biobaserade material.

Loading…