Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtbiologi

Vi tar fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk.

Tvärvetenskaplig forskning för framtidens jord- och skogsbruk

Vi tar fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter och vidarebefodrar kunskapen till växtförädlare och naturvårdsgenetiker för tillämpning inom jord- och skogsbruk. En betydande del av verksamheten är inriktad på utveckling av ett hållbart jordbruk i utvecklingsländer.

Institutionens forskning är fokuserad på den genetiska, cellulära och molekylära nivån och angriper frågeställningar av grundläggande betydelse för hela växtens biologi, samt interaktioner mellan växter och andra organismer. En styrka som utmärker institutionen är vår avsevärda expertis i analys av genetisk mångfald och tillämpning av detta. Institutionens forskare tar med sig sin expertis inom olika områden för att i nära samarbete angripa komplexa frågeställningar på ett tvärvetenskapligt sätt.

Vi är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala

Loading…