Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Vi är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands. Vårt samlade ansvar är forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys (FOMA) och samverkan inom det zooekologiska området. På avancerad nivå ger vi det internationella masterprogrammet i vilt- och fiskförvaltning.

Publicerad: 14 januari 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…