Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster som dricksvatten. Våra ackrediterade laboratorier analyserar vattenkemi, bekämpnings­medel och organism­samhällen i sjöar och vattendrag. Vi är även nationella datavärdar för vattenkemiska och biologiska data från sjöar och vattendrag.

Kunskapsbank: Vatten och miljö
Publicerad: 21 januari 2021 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…