Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik, hälsa och tropisk skogsskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Kursportaler-interna

Från och med starten av höstterminen 2019 flyttar SLU över till en ny integrerad läroplattform vid namn Canvas.
Canvas är en webb-baserad miljö, där alla studenter och lärare kan komma åt allt material till kurserna de deltar i. Canvas moderna system erbjuder användarna ett flertal nyttiga tjänster:

  • Tillgång till allt kursmaterial: kurslitteratur, föreläsningsmaterial, länkar och andra läromedel.
  • Lätt åtkomst till alla nödvändiga uppgifter.
  • Fri kommunikation mellan lärare och andra deltagare av kursen.
  • Möjlighet att ha en öppen diskussion med andra deltagare av kursen om oklarheter eller om det finns ämnen, som enligt din uppfattning, behöver mer övervägande.
  • Bedöma dina kollegors arbete såväl som att få synpunkter på dina egna åtaganden.
  • Canvas användarvänliga student-app för smartphones.

Lär dig mer om Canvas.

Vill du veta mer om kurserna vid vår Institution? Klicka här eller här.

Euroforester/standalone courses:

Sustainable Forestry in Southern Sweden 2020 (ENG & SE) (Canvas)

Forest Regeneration 2020 (ENG & SE) (Canvas)

Silviculture of Temperate Forests 2020 (ENG & SE) (Canvas)

Planning in Sustainable Forest Management - Theory, Methods and Tools​ (ENG & SE)(Canvas)

National and International forest Policy 2021 (ENG & SE) (Canvas)

Broadleaves - Forest dynamics, biodiversity and management for multiple use 2020 (ENG & SE) (Canvas)

Skogbruk med många mål:

Att forska i skog - vetenskapsmetodik 2020 (SE)

Om du har några frågor så kontakta kursansvarig eller Andis Zvirgzdins.

 

Nyhetsbrev Skog Alnarp

Avhandlingar

2020

Nilsson, Oscar. 2020-12- 11. Establishment and growth of Scots pine and Norway spruce: a comparison between species

Stecher Justiniano Pinto, G. 2020-10-14. A multi-century perspective of the Sala mega-fire : understanding risks for future large fires in Sweden

Lodin, I. 2020-09-16. Current versus alternative forest management practices in southern Sweden

Villalobos, A. 2020-06-12. Forest restoration using direct seeding of oak: Odor cues from predators as a seed protection strategy against foraging rodents

Sandell Festin, E. 2020-05-04. Post-Mining Restoration in Zambia-Screening native tree species for phytoremediation potential

Engman, M. 2020-04-03. Odor guided predation on acorns by small rodents during direct seeding

Petersson, L. 2020-01-10. Replacing Scots pine with Norway spruce: implications for biodiversity in production forests

 

2019

Petersson, L. 2019-11-08. Promoting natural regeneration of oak by manipulating disturbance

 

2018

Agostinelli, M. 2018-12-13. Fungal assemblages in forest trees. Influence of internal and external conditions

Petterson, M. 2018-04-13. Diseases on Christmas Trees in Southern Sweden and Western North Carolina

 

2017

Wallin, I. 2017-02-17. Forest Management and Governance in Sweden – A Phronetic Analysis of Social Practices.

 

2016

Zin, E. 2016-10-28. Fire History and Tree Population Dynamics in Bialowieza Forest; Poland and Belarus.

Mariscal, A. 2016-06-23. Local Baseline Knowledge for Conservation and Restoration if Degareded Ecosystems in Ecuador.

Derroire, G. 2016-06-17. Secondary Succesion in Tropical Dry Forests. Drivers and Mechanism of Forest Regeneration.

Subramanian, N. 2016-06-03. Impacts of Climate Change on Forest Management and Implications for Swedish Forestry. An analysis based on growth and yield models.

Filyushkina, A. Ecosystem Services and Forest Management in the Nordic Countries. 2016-05-23

MaCarthy, R. 2016-05-20 Establishment and Early Management of Populus Species in Southern Sweden.

Egebäck, S. Growth of Genetically Improved Stands och Norway Spruce, Scots Pine and Loblolly Pine. 2016-02-05

 

2015

Blumenstein, K. Endophytic Fungi in Elms. Implications for the Intergrated Management of Dutch Elm Disease. 2015-12-17

Farhadi, M. Applciation of Visable and Near Infrared Spectroscopy for Sorting and Identification of Tree Seeds. 2015-12-16

Holmström, E. Regeneration and early management of birch and Norway spruce mixtures in southern Sweden. 2015-12-04

Daneshvar, A. Improved Seed Handling Techniques for Juniperus polycarpos. 2015-09-28

Attochi, G. Management of oak for high quality wood production. 2015-04-30

Hultberg, T. The Long-Term History of Temperate Broadleaves in Southern Sweden. 2015-02-13.

 

2014

Trubins, R. Non-industrial Private Land Use and Forest Management. 2014-06-05

Liziniewics, M. Influence of Spacing and Thinning on Wood Properties in Conifer Plantations. 2014-01-31

 

2013

Koch Widerberg, M. Oak as Retention tree in commercial forests. 2013-09-27

Gunulf, A. Establishment of Heterobasidion annosum infections in young Norway spruce dominated stands. 2013-05-24

 

2012

Wang, L. Impact of Heterobasidion spp. Root rot in conifer trees and assessment of stump treatment: with emphasis on Picea abies, Pinus sylvestris and Larix x eurolepis. 2012-12-14.

Hedvall, P-O. Forest floor vegetation in Sweden. Impacts of intensified forestry, nutrient addition and changes in forest structure. 2012-10-26

 

2011

Jensen, AM. Effects of facilitation and competition on oak seedlings: Using shrubs as nurse-plants to facilitate growth and reduce browsing from large herbivores. 2011-06-10

Sovu. Forest restoration on degraded lands in Laos. 2011-04-08

Dembele, C. Clonal propagation of Detarium microcarpus and Khaya senegalensis. 2011-04-01

Coulibaly, P. Appraisal of participatory forest management program in southern Burkina Faso. 2011-03-25

 

2010

Dayamba, D. Fire, plant-derived smoke and grazing effects on regeneration, productivity and diversity of Sudanian savanna-woodland ecosystems. 2010-10-29

Quedrago, I. Land use dynamics and demographic change in southern Burkina Faso. 2010-10-22

Ezebilo, E. Nature conservation in a tropical rainforest: Economics, local participation and sustainability. 2010-10-15

Övergaard, R. Ollonproduktion och naturlig föryngring av bok (Fagus sylvatica L.) I södra Sverige. 2010-03-26

Birkedal, M. Reforestation by direct seeding of beech and oak: Influence of granivorous rodents and site preparation. 2010-03-26

 

2009

Sapkota, I. Species diversity, regeneration and early growth of Sal forests in Nepal: Responses to inherent disturbance regimes. 2009-12-16

Norman, J. Nyttigheter i Svenska skogar – attityder och värderingar hos olika intressegrupper. 2009-09-30

Pfister, O. Effekter av planteringsförband och gallring på träd- och virkesegenskaper för planterad gran i södra Sverige. 2009-09-25

Wallertz, K. Pine weevil feeding in Scots pine and Norway spruce regenerations. 2009-09-11

Fritz, Ö. Lavar och mossor på bok – ekologiska studier och naturvårdstillämpningar. 2009-03-16

 

2008

Edman, T. Biodiversity patterns and the importance of landscape-level, land-use intensity and fragmentation of forest habitats in Europe. 2008-05-23

Kindstrand, K. On trade-offs between timber and biodiversity. 2008-02-28 (lic)

 

2007

Abrahamsson, M. High-stump and wood living beetles in the southern production forest landscape. 2007-12-07

Wallentin, C. Thinning of Norway spruce. 2007-03-16

 

2006

Olofsson, E. Supporting management of risk of wind damage in south Swedish forestry. 2006-06-09

Slaney, M. Effekter av förhöjd temperature och CO2 på fenologi och återhämtning av fotosyntesen under våren hos gran I borealt klimat. 2006-05-05

 

2005

Fahlvik, N. Aspects of pre-commercial thinning in heterogeneous forests in southern Sweden. 2005-06-03

Caldiz, M. Diversity and growth of epiphytic macrolichens in northwestern Patagonian Nothofagus forests. 2005-05-13

Berglund, M. Rotticka I gran, stubbehandling med pergamentsvamp. 2005-04-29

 

2004

Pettersson, M. Regeneration methods to reduce pine weevil damage to conifer seedlings. 2004-12-17

 

2003

Larsson-Stern, M. Hybridlärk ett bra komplement till gran I Sydsverige. 2003-04-22 (lic)

 

2002

Andersson, M. Spatial allocation of forest production – aspects of multiple-use forestry in Sweden. 2002-12-20

Ask, P. Biodiversitet och lövskog i planering av landskap (studier från Sydsverige). 2002-09-27

 

2001

Nordborg, F. Effects of site preparation on soil properties and on growth, damage and nitrogen uptake in planted seedlings. 2001-06-08

Karlsson, M. Natural regeneration of broadleaved tree species in southern Sweden –effects of silvicultural treatments and seed dispersal from surrounding stands. 2001-06-08

Sikström, U. Growth and nutrition of coniferous forests on acidic mineral soils. Status and effects on liming and fertilization. 2001-05-11

 

2000

Langvall, O. Interactions between near-ground temperature and radiation, silvicultural treatments and frost damage to Norway spruce seedlings. 2000-04-28

Karlsson, C. Effects of release cutting and soil scarification on natural regeneration in Pinus sylvestris shelterwoods. 2000-04-14

Björse, G. Near-natural forests in southern Sweden: Silvicultural and palaeocological aspects on nature-based silviculture. 2000-04-07

Kullberg, Y. Large herbivore browsing on tree seedlings in southern Sweden. 2000-02-17 (lic)

Klang, F. The influence of silvicultural practices on tree properties in Norway spruce.  2000-02-11

 

1999

Hannon, G. The use of plant macrofossils and pollen in the palaeocological reconstruction of vegetation. 1999-06-10

Oleskog, G. The effect of seedbed substrate on moisture conditions, germination and seeding survival of Scots pine. 1999-05-28

Rönnberg, J. Incidence of root and butt in consecutive rotations, with emphasis on Heterobasidion annosum in Norway spruce. 1999-05-21

Löf, M. Environmental stress on establishment and growth in Fagus sylvatica L. and Quercus robur L seedlings. 1999-04-23

 

1998

Lindbladh, M. Long term dynamics and human influence in the forest landscape of southern Sweden. 1998-11-06

Carlsson, M. On forestry planning for timber and biodiversity. The landscape perspective. 1998-06-02

 

1994

Vollbrecht, G. Effects of silvicultural practices on the incidence of root and butt rot in Norway spruce with special emphasis on Heterobasidion annosum. 1994-12-16

 

Publicerad: 23 november 2020 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…