Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för människa och samhälle

Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning

Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Vi utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande.

                                                                                                                   Kontakta oss

Institutionen byter namn 1 januari 2021

Vid årsskiftet byter Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi namn. Fram ur vintermörkret träder istället:

Institutionen för människa och samhälle - vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

Sä här gick det till när vi skapade ett helt nytt institutionsnamn!

Bruna och svarta kor som betar

48 miljoner - Formasmedel om djur i framtidens livsmedelssystem

Formas har delat ut 48 miljoner kronor till SustAinimal, en centrumbildning inom SLU som ska identifiera och utveckla djurens roll för utökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Magnus Ljung och Per Hansson vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi kommer att vara delaktiga i centrumbildningens arbete. Länken leder till en artikel om Sustainimal.

Delta i Nextfoods enkät!

Var med och påverka framtidens utbildningar inom jord, skog, mat!

För att klara hållbarhetsutmaningen behövs kunskap och färdigheter. Hur ska utbildningen av framtidens lantbrukare, rådgivare och experter se ut i framtiden? Ge ditt svar genom att fylla i vår enkät:

TILL ENKÄTEN

Publicerad: 04 januari 2021 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…