Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Publicerad: 29 januari 2021 - Sidansvarig: mariah.fernkvist@slu.se
Loading…