Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. 
Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Kvinna med nyckelpiga på fingret.

Ett av nordens största centrum för ekologiforskning

SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning. Vi kombinerar ekologisk grundforskning och tillämpad forskning inom naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och växtskydd.

Publicerad: 08 januari 2021 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se
Loading…