Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

BVF bedriver forskning om djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöhälsa. Vi ansvarar för cirka en tredjedel av grundutbildningen i veterinärprogrammet.

Forskningsnytt på Facebook

För dig som är intresserad av forskning inom VH-fakultetens områden finns en Facebooksida där vi publicerar mycket intressant.

Publicerad: 05 november 2018 - Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se
Loading…