Sveriges lantbruksuniversitet

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2004 och hör till fakulteten för skogsvetenskap. Enheten har som uppdrag att förvalta fakultetens försöksparker, fältstationer och långsiktiga fältförsök, samt följa med och hjälpa till i hela kedjan från anläggning till mätning och dataleverens.

Publicerad: 09 september 2020 - Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se
Loading…