Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.

En nyfångad strömming tittar på dig.

SLU är ett vattenuniversitet

SLU Vattenforum samlar vattenrelaterad utbildning, forskning, och fortlöpande miljöanalys på SLU. Välkommen att utforska aktuella vattenfrågor på SLU!

Loading…