Ur SLU:s kunskapsbank

Kycklinguppfödares åtgärder begränsar Campylobacter

Senast ändrad: 18 januari 2021
Kyckling

Campylobacter är bakterier som kan orsaka allvarlig diarré, magsmärtor, feber och kräkningar hos människa. Bakterierna finns hos livsmedelsproducerande djur och framförallt kycklingkött är en vanlig källa till smitta. För att ringa in effektiva åtgärder som förhindrar att kycklingar drabbas har en djupanalys gjorts hos fyra svenska kycklingproducenter som levererat kycklingar med Campylobacter under en längre period.

Mellan 2017 och 2019 togs 626 prover från miljön såväl inne som utanför kycklingstallarna och Campylobacter isolerades från 133 av proven. Studien var unik eftersom åtgärder, såsom rengöring av dricksvattenledningar, flugsäkring, införandet av striktare hygienbarriärer genomfördes under pågående studie.

Biofilm (bakteriebeläggning) i dricksvattenledningar, transportlådor, föräldradjur, vattendammar och nötkreatur i närheten av stallarna identifierades som smittkällor vilka måste åtgärdas för att hindra överföring till kycklingarna. Studien visade mycket positiva resultat och de införda åtgärderna bidrog till en minskning av andelen kycklingflockar med Campylobacter från 15,4% 2016 till 4,6% 2019, vilket är den lägsta nivån på årsbasis någonsin i Sverige.

Studien visade att det finns olika reservoarer och vägar för överföring av Campylobacter till kyckling och varje producent måste vidta individuella åtgärder för att hindra att kycklingarna får Campylobacter.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/pathogens9050363

Referens

Frosth S, Karlsson-Lindsjö O, Niazi A, Fernström LL, Hansson I. Identification of Transmission Routes of Campylobacter and On-Farm Measures to Reduce Campylobacter in Chicken. Pathogens. 2020;9(5):363.


Kontaktinformation
Ingrid Hansson, Universitetslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
ingrid.hansson@slu.se, +4618672391