Euraxess

Senast ändrad: 05 november 2020

Euraxess – Researchers in Motion – är ett paneuropeiskt initiativ som tillhandahåller informations- och supporttjänster till professionella forskare oavsett var de befinner sig i karriären.

Euraxess syfte är att främja forskarmobilitet och karriärutveckling för forskare, och att synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Euraxess verkar med stöd av Europeiska unionen och dess medlemsstater. För mer information, se www.euraxess.se.

Logotyp Euraxess


Kontaktinformation

Eva Borgert, HR-specialist
Personalavdelningen
eva.borgert@slu.se, 018-67 19 63

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se