SLU-expertis inom områden med koppling till dagens corona-pandemi

Senast ändrad: 21 januari 2021

Vid SLU bedrivs forskning inom flera områden som har koppling till Covid-19 och dess effekter på samhället och på människors vardag, men också om frågor kring beredskap vid andra typer av kriser.

VETERINÄRMEDICIN

Corona-virus hos djur, värddjursbyten och släktskap mellan olika typer av coronavirus
Maja Malmberg, forskare inom infektionsbiologi
018-672777, maja.malmberg@slu.se, SLU Uppsala

Virus hos djur, inkl. coronavirus, vektorspridda virus, hur virus undkommer värdens immunsvar, värddjursbyten
Mikael Berg, professor i veterinär virologi
018-672784, mikael.berg@slu.se, SLU Uppsala

Generella frågor om smittskydd
Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd
018-673192, susanna.sternberg-lewerin@slu.se, SLU Uppsala

Smittsamma sjukdomar, zoonoser, luftvägsviroser
Jean Francois Valacher, professor i idisslarmedicin
018-671351, jean-francois.valarcher@slu.se, SLU Uppsala

CORONA I MILJÖN

Analys av coronavirus i avloppsvatten
Maja Malmberg, forskare inom infektionsbiologi
018-672777, maja.malmberg@slu.se, SLU Uppsala

Anna Székely, forskare vid institutionen för vatten och miljö,
anna.szekely@slu.se, SLU Uppsala

Foon Yin Lai, forskare inom organisk miljökemi och ekotoxikologi, foonyin.lai@slu.se, SLU Uppsala

Detektion av SARS-CoV-2 i luft och på ytor i tunnelbane- och sjukhusmiljöer

Klas Udekwu, forskare vid institutionen för vatten och miljö, 018-673059, klas.udekwu@slu.se, SLU Uppsala

NATURENS OCH UTEMILJÖERS BETYDELSE FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

(se även nyhetsartikel med citat)

Samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa
Ann Dolling, universitetslektor, institutionen för skogens ekologi och skötsel
090-7868383, ann.dolling@slu.se, SLU, Umeå

Planering för rekreation och vardagsmotion, urbana löpspår, utegym etc.
Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering
018-672528, mattias.qvistrom@slu.se, SLU Uppsala

Utemiljöns betydelse i äldreomsorg
Anna Bengtsson, universitetsadjunkt, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
040-415170, anna.bengtsson@slu.se, SLU Alnarp

Skolprestationer i utomhusmiljö, urbana utemiljöer för barn och unga
Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsarkitektur
018-671660, petter.akerblom@slu.se, SLU Uppsala

Lena Jungmark, nationell samordnare för barns och ungas utemiljö (regeringsuppdrag)
072-2387921, lena.jungmark@slu.se, Tankesmedjan Movium, SLU Alnarp

Hälsofrämjande utemiljöer för barns lek och lärande
Fredrika Mårtensson, universitetslektor i miljöpsykologi
0727-402262, fredrika.martensson@slu.se, SLU Alnarp

Naturbaserade och naturunderstödda interventioner i olika utemiljöer för olika målgrupper
Anna María Pálsdóttir, forskare inom miljöpsykologi
040-41 55 36, anna.maria.palsdottir@slu.se, SLU Alnarp

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

(se även en särskild webbsida om livsmedelsberedskap)

Livsmedelssäkerhet
Sofia Boqvist, universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
072-240 3494, sofia.boqvist@slu.se, SLU Uppsala

Växtförädling av livsmedelsgrödor för nordiska förhållanden och hållbar livsmedelsförsörjning
Eva Johansson, professor i växtförädling och programchef för SLU Grogrund
040-41 55 62 alt 076-128 57 37, eva.johansson@slu.se, SLU Alnarp

Vad händer med våra matvanor under en stor samhällskris?
Richard Tellström, docent i måltidskunskap vid SLU Future Food
070-265 20 89, info@richardtellstrom.se

Konsumentbeteende och beslut kopplade till val av livsmedel
Carl-Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi
018-671783, carl-johan.lagerkvist@slu.se, SLU Uppsala

Hållbara livsmedelssystem
Elin Röös, universitetslektor, institutionen för energi och teknik
018-671866, elin.roos@slu.se, SLU Uppsala

Lantbrukarnas olika strategier kring gårdsstorlek och specialisering
Flora Hajdu, forskare, institutionen för stad och land
018-672162, flora.hajdu@slu.se, SLU Uppsala

Sveriges beroende av import av konstgödsel och drivmedel samt livsmedelsproduktionens klimateffekter
Per-Anders Hansson, professor, institutionen för energi och teknik
070-5545898, per-anders.hansson@slu.se, SLU Uppsala

Livsmedelsproduktion och framtidens stadsnära växthusodling
Karl-Johan Bergstrand, universitetslektor, institutionen för biosystem och teknologi
040-415343, karl-johan.bergstrand@slu.se, SLU Alnarp

Växtodling och odlingssystem
Göran Bergkvist, universitetslektor, institutionen för växtproduktionsekologi
018-672910, goran.bergkvist@slu.se, SLU Uppsala

Växtförädling och odling av proteingrödor i Sverige
Åsa Grimberg, forskare, institutionen för växtförädling
040-415541, asa.grimberg@slu.se, SLU Alnarp

Framtidens livsmedelsförsörjning och historiska sädesslag
Karin Gerhard, forskare, Centrum för biologisk mångfald
070-9429055, karin.gerhardt@slu.se, SLU Uppsala

Ett hållbart livsmedelssystem genom minskat matsvinn
Mattias Eriksson, forskare, institutionen för energi och teknik
018-671732, mattias.eriksson@slu.se, SLU Uppsala


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se