SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 15 januari 2021

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Internationellt

CWTS Leiden ranking

National Taiwan University Rankings (NTU)

  • SLU per område och ämne: 12:e plats i världen inom fältet Agriculture, 7:e plats inom delområdet Plant & Animal Science och 15:e inom Environment/Ecology  (2019)

QS Ranking

  • SLU i topp tre i universitetsrankning. SLU är ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jordbruks- och skogsbruksvetenskap. Inom veterinärmedicin ligger SLU på plats 27. (2020-06-12)

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

Nationellt

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: ew-red@slu.se