SLU Uppsala

Senast ändrad: 05 oktober 2020

SLU:s största campusområde Ultuna ligger i de södra delarna av Uppsala. Här finns universitetsledningen, två av de fyra fakulteterna och en stor del av universitets-administrationen.

Ultuna sett från luften, foto.Foto: Mark Harris.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Ultuna. SLU:s två övriga fakulteter har huvuddelen av sin verksamhet förlagd i Alnarp i Skåne samt i Umeå. Även Skara är en stor SLU-ort. 

En bit öster om Uppsala ligger Lövsta lantbruksforskning, Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om lantbrukets djur. Där finns också Lövsta fältforskningsstation där SLU forskar om mark och grödor.

På Ultuna finns Sveriges enda universitetsdjursjukhus (UDS), där forskning kombineras med spetskompetens och erfarenhet.

Foto om annat inte anges: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Ulls hus, foto.
Ulls hus invigdes 2015. Här sitter ledningen för SLU och många som jobbar inom universitetsadministrationen. Det finns också många undervisningssalar där så huset vimlar av liv i vanliga fall, alltså när en pandemi inte grasserar.
Biocentrum på Ultuna, foto.
Biocentrum har vackra arkitektoniska detaljer som bryter av det delvis lite massiva intrycket.
De äldsta delarna av Ulls hus, foto.
På Ultuna finns vida gräsytor som ofta används av studenterna – när det inte är coronatider, vill säga.
Entrén til universitetsdjursjukhuset, foto.
På Ultuna finns Sveriges enda universitetsdjursjukhus, i dagligt tal kallat UDS för enkelhets skull. Foto: Viktor Wrange.
De äldsta delarna av Ulls hus, foto.
De äldsta delarna av Ulls hus är helt renoverade invändigt till moderna kontorslokaler.
Mark-Vatten-Miljöcentrum på Ultuna, foto.
Mark-Vatten-Miljö-centrum kallas kort och gott för MVM. Det invigdes 2011.
Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna, foto.
I Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapligt centrum finns SLU:s alla djurutbildningar utom det program som utbildar till hippologer. Bland dessa djurutbildningar finns några av Sveriges populäraste. Här finns huvuddelen av de institutioner som tillhör veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten. VHC invigdes 2014.
Mark-Vatten-Miljö-centrum, foto.
Mark-Vatten-Miljö-centrum som huset ser ut från Kunskapsträdgården.
Undervisningshuset på Ultuna, foto.
Här är entrén till Undervisningshuset i coronatider då väldigt få studenter och medarbetare var på plats på Ultuna.
Kunskapsträdgården på Ultuna, foto.
Kunskapsparken på Ultuna är vacker året om.
Dengamla ladugården på Ultuna, foto.
Den gamla ladugården har blivit en populär restaurang dit även de som inte arbetar på SLU åker för att äta. På den övre våningen finns flera stora och ändamålsenliga möteslokaler.
Innergården till Ulls hus, foto.
Innergården till Ulls hus.
En lummiga trädgården på Ultuna, foto.
Ett halvt stenkast från SLU:s byggnader kan man lätt känna sig förflyttad till en liten tjärn i skogen men den brusande staden finns alldeles i närheten.
Kunskapsträdgården i höstfärger, foto.
Kunskapsparken i höstdräkt.
Allén mellan Biocentrum och Ulls hus, foto.
Allén med Ulls hus till höger och Biocentrum till vänster.
Allé vid Biocentrum, foto.
Det är många nya träd planterade vid de nya husen.
Undervisningshuset, foto.
När SLU bildades 1977 flyttade universitetet in i nya lokaler på Ultuna. Här ses Undervisningshuset till höger och delar av Ulls hus rakt fram.
Hus och damm på Ultuna, foto.
Det är väldigt lantligt och vackert på Ultuna. Tidigare var SLU spritt både på Ultuna som i flera olika hus. Detta hus använder SLU inte längre.

Hitta till Campus Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen vid campus Ultuna 6 km söder om centrum. Besöksadress, Servivecenter: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala

Bil söderifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster efter någon km, in på Veterinärvägen, alternativt in på Ultunaallén, vid rondellen någon km längre söderut .

Bil söderifrån, väg 255

Sväng vänster vid skylten Uppsala S. Följ Dag Hammarskjölds väg mot Uppsala, genom Sunnersta. Sväng höger vid rondellen in på Ultunaallén, alternativt lite längre fram på Veterinärvägen. 

Bil norrifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 187. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna.

Flygbuss/-tåg från Arlanda

Buss 801 och pendeltåget går från Arlanda till Uppsala centrum.

Lokala bussar inom Uppsala

Ta stadsbussen till Ultuna! Hållplatserna på Ultuna heter i tur och ordning Veterinärvägen, Campus Ultuna, Ultuna södra och Arrheniusplan. Även regionbussar går till Ultuna.

Cykel

En vacker cykelväg till Ultuna finns längs Fyrisån (6 km). Cykelvägen börjar vid Svandammen och går söderut genom Stadsträdgården.

Hitta på Campus Ultuna

Servicecenter

Mitt på Campus Ultuna, i Ulls hus bottenvåning, ligger SLU:s servicceenter. Där kan du få hjälp att hitta rätt på området eller hitta den person du söker.

  • Servicecenter: Ulls hus, Almas allé 8, 018-67 24 00. Öppettider: Må-fr 8-16

Godsmottagningar

  • Ulls hus godsmottagning, Ulls gränd 1. Öppet 8-16, tel. 018-67 12 20.
  • VHC:s godsmottagning, Almas allé 4C. Öppet må-to kl. 07.30-16.00, fre kl. 07.30-15.30
  • MVM-husets godsmottagning: Gerda Nilssons väg 5. Öppet vardagar 08.30 till 15.00, lunchstängt 11.30-12.30.

Karta över Campus Ultuna

Byggnader på Campus Ultuna och utanför Uppsala

Campusområdet på Ultuna innehåller flera nya byggnader och i Lövsta utanför Uppsala finns det en modern forskningsanläggning för lantbrukets djur.

Utbildningar

I Uppsala finns ett stort antal utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal olika ämnen. Här hittar du alla utbildningar på SLU oavsett ort

Förändringar på Ultuna och i närheten

Det sker kontinuerligt större och mindre förändringar på Ultuna och i Ultunas närhet. Läs mer om förändringar här

SLU är Sveriges längsta universitet

SLU har verksamheter på en mängd olika platser i Sverige. Huvudorterna är Alnarp, Uppsala och Umeå. Här kan du läsa mer om verksamheten vid de olika orterna

Studentliv

Studentliv - att studera vid SLU i Uppsala

Veckans mat

Här hittar du matställen på Campus Ultuna


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Sidansvarig: ew-red@slu.se