Orter där SLU har verksamhet

Senast ändrad: 17 februari 2020

SLU har störst verksamhet i Uppsala, Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Utbildning, forskning, försöksverksamhet och miljöanalys bedrivs också på fler orter i landet.

Hitta till och på våra större orter

Här kan du läsa om de större SLU-orternas med information om orten, hur du hittar dit och även hur du hittar när du är på plats.

Alla SLU:s fastigheter

SLU bedriver också utbildning, forskning och miljöanalys på många utbildningsorter, forskningsstationer och i försöksparker över hela landet. SLU:s fastighetsavdelning förvaltar alla SLU:s fastigheter.

Lantmäteriets karttjänst

Som hjälp att hitta rätt kan du använda dig av exempelvis Lanmäteriets karttjänst.

Fakta:

Sevärt vid SLU

Här finns något av det som SLU har att visa upp för yrkesverksamma och intresserad allmänhet på olika orter.

Norra Sverige

Mellansverige

Södra Sverige


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Sidansvarig: ew-red@slu.se