SLU:s styrelse

Senast ändrad: 01 februari 2021

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande. Styrelsen tillträdde den 1 maj 2020. Mandatperioden är tre år.

Ordförande och rektor

Rolf Brennerfelt

Ordförande
Agronom
rolf.brennerfelt@slu.se

 

Maria Knutson Wedel, foto

 Maria Knutson Wedel

Rektor vid SLU
maria.wedel@slu.se

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Per Cramér, fotoPer Cramér

Professor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
per.cramer@handels.gu.se

Kristin Danielsen

Områdesdirektör
Forskningsrådet i Norge
kd@forskningsradet.no

 

Susanna Löfgren

Länsråd
Länsstyrelsen i Jämtlands län
susannalofgren@hotmail.com

Maria Norrfalk

F.d. landshövding
maria.norrfalk@gmail.com

 

Bengt Persson

Lantbrukare
bengt.persson@valingetorp.com

 

 Lena Söderberg, fotoLena Söderberg

F.d. generaldirektör
lena.birgitta.soderberg@gmail.com

 

Yngvild Wasteson

Professor
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
yngvild.wasteson@nmbu.no


Ledamöter valda av lärarna och forskarna

Lotta Berg, foto

Lotta Berg

Professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
lotta.berg@slu.se

Karin Hakelius, foto

Karin Hakelius

Universitetslektor
Institutionen för ekonomi, SLU
karin.hakelius@slu.se

Göran Spong

Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
goran.spong@slu.se

Ledamöter utsedda av studenterna

Porträtt av Marie Petersson.

Marie Petersson

Ordförande, Sluss
marie.petersson@slu.se

 

Porträttbild av Anja Pedersen.

Anja Pedersen

Doktorand
anja.pedersen@slu.se

 

Tuva Wrenfelt, foto

Tuva Wrenfelt

1:e rådgivare, Sluss
tuva.wrenfelt@slu.se

 

Personalföreträdare 

med närvaro- och yttranderätt

Lars Lundqvist

Saco
Forskare
lars.lundqvist@slu.se

Roger Andersson

ST
Professor
roger.andersson@slu.se

Sekreterare

Sune Lindh

Akademisekreterare
sune.lindh@slu.se


Övriga med närvarorätt

Karin Holmgren
Prorektor
karin.holmgren@slu.se

Martin Melkersson
Universitetsdirektör
martin.melkersson@slu.se

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen
inga.astorsdotter@slu.se

Sara Arons
Kommunikationschef
sara.arons@slu.se

Formalia och sammanträdesdatum

Kontaktuppgifter till styrelsen

E-post: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Sidansvarig: ew-red@slu.se