Sveriges lantbruksuniversitet

Om SLU

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd. Här hittar du olika fakta om SLU, hur vi är organiserade, var vi finns och vad andra tycker om oss.

Vi förbättrar världen

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.

Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

Loading…