Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  

SLU YI

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute (SLU YI) är en chans för dig som gymnasieelev att utmana din problemlösarförmåga genom att ta fram lösningar på hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna. SLU Youth Institute är en svensk del av de många Youth Institutes som organiseras runt om i världen av World Food Prize Foundation. För att delta skriver gymnasieeleverna en uppsats om en global utmaning inom området hållbar livsmedelsförsörjning. 

Publicerad: 10 september 2020 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se
Loading…