Sveriges lantbruksuniversitet

Internationell samverkan

Livsmedelsförsörjning, konkurrens om mark, genetiska resurser, pandemier, zoonoser och klimatförändring har konsekvenser inte minst för världens fattigaste länder.

Publicerad: 11 november 2019 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…