Sveriges lantbruksuniversitet

Hackatons på SLU

Hackatons är en designmetod där deltagare under tidspress tar fram lösningar tillsammans på specifika utmaningar. Metoden kan till exempel användas som tävlingsformat för att skapa datadriven innovation eller för att utveckla nya idéer för att lösa problem. Här kan du hitta mer information om hackatons vid SLU.  

Höstens pilothack Hack for Sweden 365

Hack for Sweden är en innovationstävling där öppna data används för att ta fram tekniska lösningar som möter samhällets utmaningar. SLU är med och bidrar i höstens pilothack för Hack for Sweden 365. Mer information hittar du under knapparna.  

Loading…