Sveriges lantbruksuniversitet

SLU och Baltic Sea Science Center

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Baltic Sea Science Center på Skansen. Foto.

Lär dig mer om Östersjön

På Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Här kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet.

Miljöutmaningar för skolelever

De pedagogiska rummen  riktar sig  i första hand till högstadie- och gymnasieelever. Här lyfts frågor om övergödning, miljögifter och fiske fram särskilt. Skolklasser kan boka in sig på lektionspass eller delta i andra evenemang, som t.ex. temaveckor.

Vattenutbilda dig på SLU

Vatten är en väl integrerad del i många av SLU:s utbildningar, men vi har också en rad program och kurser med vatten i fokus. 

Loading…