Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. SLU bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

Forskaren Lotta Nordmark i vingården. Foto.

Samverka med oss!

Här kan du hitta vem du ska kontakta för att samverka med oss om du t.ex. vill samarbeta med studenter eller utveckla en innovation eller ett internationellt samarbete. 

Har du en fråga - ta kontakt med våra samverkanslektorer eller andra ämneskunniga!

Välj intresseområde!

SLU forskar och utbildar om mat, rent vatten, material och energi, men också om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer.

Loading…