Sveriges lantbruksuniversitet

Bli medborgarforskare. Rapportera dina naturobservationer!

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter. Du hittar också aktuella kampanjer inom medborgarforskning.

Collage med flera arter. illustration

Artengagera dig

I Artportalen kan du enkelt söka och rapportera in dina artobservationer. Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Här lagras nästan 80 miljoner artobservationer och antalet fynd byggs på hela tiden.

Artportalen utvecklas kontinuerligt och drivs av Artdatabanken vid SLU i samarbete med olika ideella föreningar och Artportalsrådet.

Genom nya Artfakta kan du få hjälp med artbestämningen och rapportera till Artportalen direkt i mobilen. Du kan också lära dig mer om arter.

Illustration: Naturens kalender

Följer du också naturens kalender?

Genom att rapportera dina observationer av vårtecken, höstecken och allt däremellan i Naturens kalender bidrar du till att vi får en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i landet. Det ökar vår förståelse om hur klimatförändringen påverkar t.ex. vårens och höstens ankomst. Med hjälp från allmänheten genomför vi den årligt återkommande Vårkollen. Ett nyare inslag är Fågelkalendern

Genom återkommande massexperiment som Höstförsöket finns möjlighet för lärare och elever att delta i riktig forskning.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter, ideella och frivilliga. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.

 

Loading…