Sveriges lantbruksuniversitet

Hämta statistik, art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet. Här kan du ta del av resultaten samt hämta statistik, art- och miljödata. Här hittar du också vidare till analysverktyg och beräkningsmodeller som SLU utvecklar.

Uggla. illustration

Hämta art-och miljödata

SLU samlar in art- och miljödata i egen regi och tillsammans med andra. Vi driver fyra datavärdskap på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Här ingår även tjänster som Artportalen.se och Miljödata-MVM. Dessa data är tillgängliga som öppna data.

Älghuvud. illustration

Hitta statistik från SLU

SLU har ansvaret för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU producerar även statistik som inte klassas som officiell statistik, som t.ex. viltskadestatistik. Dessutom genomför forskare vid SLU återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt.

fjäril. illustration

Använd våra analysverktyg och modeller

SLU driver och utvecklar system för analys, visning och prognoser av art- och miljödata. Bland exemplen finns Analysportalen för biodiversitet, Heureka för skogsbruket, modeller för vattenförvaltning (fokus övergödning) och modeller för riskbedömning av bekämpningsmedel.

Mikaela

Generella åtkomstfrågor? Vem kontaktar jag?

Ta gärna kontakt med mig så hjälper jag dig att hitta rätt.

Mikaela Asplund, samordnare Miljödatastöd.
E-post: mikaela.asplund@slu.se,
tel. 090-786 83 21.

För dialog om specifika datavärdskap eller webbtjänster kontaktar du respektive datavärd eller webbtjänstansvarig.

Publicerad: 07 februari 2019 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…