Sveriges lantbruksuniversitet

Program Vilt

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Fredrik Widemo. foto

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Fredrik Widemo, koordinator

fredrik.widemo@slu.se

tel. 076-139 10 40

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Forskare arbetar i fält. foto

SLU mäter vad djuren äter

Inom projektet Beyond moose mäter forskare vid SLU betestrycket i skogen sedan år 2012. Nu utökas undersökningarna med detaljerade studier i det sörmländska odlingslandskapet.

Bild: Mätning av betestryck. Foto: Fredrik Widemo, SLU.

Loading…