Sveriges lantbruksuniversitet

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Pavel Bína (till vänster) och Eddie von Wachenfeldt (till höger). Foton.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Kontakta oss gärna!

Pavel Bína, koordinator (till vänster). E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06, SLU Artdatabanken

Eddie von Wachenfeldt, biträdande koordinator (till höger). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel 018-672241, institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

 

Kungsfiskare, illustration.

Resultat Rödlista 2020 - sammanfattning

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat vilket visar på en fortsatt negativ trend för Sveriges biologiska mångfald. Orsaken är framför allt avverkning och igenväxning. Det visar resultatet från Rödlistade arter i Sverige 2020 . Men det finns även flera exempel på arter som det visat sig gå bättre för under senare tid.

Resultatet visar att antalet rödlistade arter har ökat sedan Rödlista 2015, från 4 273 till 4 746.

Collage med flera arter. illustration

Artengagera dig, rapportera dina obsar!

I Artportalen kan du enkelt söka och rapportera in dina artobservationer. Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Här lagras över 50 miljoner artobservationer och antalet fynd byggs på hela tiden.

Vill du bidra med mer omfattande observationer? Bli flora- eller faunaväktare!

Publicerad: 28 maj 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…