Sveriges lantbruksuniversitet

Program Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.

Skogsavverkning. Foto: Stefan Löfgren, SLU

Slutkonferens 5 februari: Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk?

QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett uthålligt skogsbruk. På programmets slutkonferens deltog cirka 30 personer, som fick ta del av resultat, diskutera och lyssna på en paneldiskussion kring vittring och uthålligt skogsbruk. Förutom forskare medverkade företag och myndigheter med ansvar inom området.

Publicerad: 10 augusti 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…