Sveriges lantbruksuniversitet

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger även risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.

Gunnar Carlsson och Karin Wiberg. Foto.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Gunnar Carlsson, koordinator
gunnar.carlsson@slu.se, 018-67 11 45, 070-403 29 26
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Karin Wiberg, bitr. koordinator
karin.wiberg@slu.se, 018-67 31 15, 070-234 15 70
Inst. för vatten och miljö

Dricksvatten och hälsa

Besök vår temawebb om dricksvatten. Genom att ta fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch, stödjer SLU arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening.

Siluetter av tre människor. Illustration: Fredrik Saarkoppel

Nätverk och expertgrupper

SLU är ett av 13 universitet inom Swedish Academic Consortium for Chemical Safety (SwACCS). Vi har också experter som ingår i Toxikologiska rådet. Dessutom medverkar SLU-experter i Water JPI, en kunskapsnod som ska stödja Europas beslutsfattare och vattenbransch.

Publicerad: 10 augusti 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…