Sveriges lantbruksuniversitet

Program Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Miljöövervakning och analys, marin planering, ekosystembaserad förvaltning samt rådgivning och analys om fisk och fiske är några exempel på vad vi gör.

Lena Bergström (till vänster i bild) och Christina Halling (till höger i bild). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta kontakt!

Lena Bergström, koordinator (t.v. i bild)
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16
Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund.

Christina Halling, biträdande koordinator (t.h. i bild)
christina.halling@slu.se, 018-67 12 10
SLU Artdatabanken

Märkt öring

Fångat en märkt eller främmande fisk?

Rapportera ditt fynd av märkt fisk så hjälper du forskning och fiskevård med  information om vandringsmönster, tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek.

Vi är också glada om du rapporterar in fynd av främmande vattenarter som svartmunnad smörbult och amerikansk hummer.

Publicerad: 10 augusti 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…