Sveriges lantbruksuniversitet

Institutioner och fakulteter

SLU har fyra fakulteter med 33 institutioner och liknande enheter, vilka här listas alfabetiskt. En del av institutionerna tillhör två fakulteter.

Fakultetsgemensamma institutioner

Fem av institutionerna är delade mellan två fakulteter:

  • Skoglig mykologi och växtpatologi, Ekologi samt Mark och miljö tillhör både NJ- och S-fakulteterna.
  • Norrländsk jordbruksvetenskap tillhör både NJ- och VH-fakulteterna.
  • Stad och land tillhör både NJ- och LTV-fakulteterna.
Publicerad: 27 januari 2020 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…